SQL Server2008でトランザクションログ再作成

2020年3月13日

 1. SQLServerを緊急モードにする。
  ALTER DATABASE [データベース名] SET EMERGENCY
  ALTER DATABASE [データベース名] SET SINGLE_USER
 2. CHECKDBを実行。
  DBCC CHECKDB('データベース名’,REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
 3. 緊急モードを解除する。
  ALTER DATABASE [データベース名] SET MULTI_USER

SQLServer

Posted by fanfanta