SQL Server2008でトランザクションログ再作成

2020年3月13日

  1. SQLServerを緊急モードにする。 ALTER DATABASE [データベース名] SET EMERGENCY ALTER DATABASE [データベース名] SET SINGLE_USER
  2. CHECKDBを実行。 DBCC CHECKDB('データベース名’,REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
  3. 緊急モードを解除する。 ALTER DATABASE [データベース名] SET MULTI_USER

SQLServer

Posted by fanfanta